Termeni și Condiții de Utilizare

Datele afișate sunt informații publice de pe site-urile web ale Ministerului Finanțelor Publice, Înaltei Curte de Casație și Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Oficiului Național al Registrului Comerțului, Portalului Instanțelor de Judecată și de la alte surse publice. Întreaga răspundere pentru conținutul afișat aparține instituțiilor care administrează datele și le fac publice prin intermediul Internetului.
Orice informație obținută prin utilizarea site-ului web Tabel Firme, aparținând firmei Borza Research SRL, poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Informațiile publicate pe site-ul web Tabel Firme nu pot fi utilizate ca documente oficiale. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informații.
Utilizarea acestui serviciu se face pe propria răspundere. Astfel, Borza Research SRL nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului web sau a informațiilor furnizate de acesta.
În cazul în care Utilizatorul este și proprietarul unei firme a cărei date nu sunt actualizate pe site-ul web Tabel Firme, acesta poate solicita actualizarea sau completarea lor cu noile date trimise prin e-mail la adresa echipa@tabelfirme.ro.
Borza Research SRL poate modifica oricând prețul oricărui serviciu sau pachet de date de pe site-ul web Tabel Firme și poate aplica reduceri fără vreo justificare către Utilizator.
Utilizatorul poate solicita returnarea banilor în termen de 30 de zile de la achiziționarea serviciului. În cazul în care se solicită returnarea banilor, Borza Research SRL va rambursa banii Utilizatorului în termen de 30 de zile de la achiziționarea serviciului. În caz contrar, Borza Research SRL nu este obligată să ramburseze plata făcută de Utilizator.
Conținutul și elementele de grafică ale site-ului web Tabel Firme inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin anunțuri e-mail etc.) aparțin Borza Research SRL.
Este interzisă exploatarea în scopuri comerciale, revânzarea, reproducerea, publicarea sau distribuirea conținutului site-ului web Tabel Firme fără acordul nostru prealabil în scris.
Nicio informație scrisă sau comunicată verbal, obținută de către Utilizator de la Borza Research SRL prin intermediul site-ului web Tabel Firme, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de Utilizare a site-ului web.
Borza Research SRL poate modifica sau dispune oricând încetarea funcționării site-ului web Tabel Firme sau a oricărui serviciu din cadrul site-ului, fără vreo justificare în prealabil către Utilizator.
Borza Research SRL nu garantează funcționalitatea site-ului web 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână atâta timp cât factori externi precum întreruperea furnizării de Internet sau alte probleme tehnice pot afecta disponibilitatea site-ului web Tabel Firme. Borza Research SRL va face tot ce-i stă în putință pentru a asigura buna funcționare a site-ului web Tabel Firme 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
În cazul în care Utilizatorul își manifestă dezacordul sau obiecția referitor la vreun serviciu oferit de Borza Research SRL prin Tabel Firme sau la întregul site web Tabel Firme, Utilizatorul este obligat să renunțe la serviciile oferite de Borza Research SRL prin Tabel Firme.
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, Utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Utilizator și Borza Research SRL. În cazul unor eventuale conflicte între Borza Research SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 60 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, disputa va fi soluționată în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Ultima modificare a fost făcută la data de 7 mai 2018 de către Paul Borza.

© 2018 Borza Research SRL