Politică de Confidențialitate

Ultima actualizare: 2016-05-12

  1. Borza Research SRL, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web TabelFirme.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care se autentifică pe acest site web.
  2. Atunci când prin intermediul prezentului site web vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Ca utilizator autentificat aveți obligația să furnizații date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut pe formularul de înregistrare și să mențineți sau să înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.
  3. În conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private, Borza Research SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, persoană fizică sau persoană juridică.
  4. Pe lângă Termenii și Condițiile de Utilizare care sunt reglementate în politica site-ului web, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că Borza Research SRL poate culege și păstra date despre persoanele care se autentifică pe acest site web.
  5. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la adresa de e-mail echipa@tabelfirme.ro.
  6. Modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior.

Tabel Firme Logo

Site web dezvoltat cu pasiune și cafea în București

Algoritmul de sortare Tabel Firme în curs de brevetare

© 2018 Tabel Firme